SpeedCapture System -
Lézeres sebességmér? készülék

Általános leírás

Az NJL Kft. által kifejlesztett SCS-101 család egy olyan többfunkciós, lézeres mér?berendezés, amely forgalmi körülmények között, nappal és éjjel, jó és rossz látási viszonyok között, egy- és többsávos úton egyaránt alkalmas közeled?, távolodó vagy egy id?ben mindkét irányú gépjárm?forgalom sebességének nagy pontosságú meghatározására, a mért adatok rögzítésére, és oly módon történ? tárolására, hogy azokat a kés?bbiekben szabálysértési eljárásban a berendezés üzemeltet?je megkérd?jelezhetetlen bizonyítékokként felhasználhassa.

A lézeres technológia és a mért adatok digitális feldolgozásának köszönhet?en az SCS-101A/B automatikusan lefotózza a készülékbe el?re beállított sebességhatárt túllép? gépjárm?veket. Esetleges hibás mérés esetén a készülék megtagadja a mérés eredményének közlését.

Az SCS-101A készülék álló helyzetben üzemel akár állványra, akár gépjárm?be szerelve szélvéd?n keresztül. Az SCS-101B készülék járm?be szerelve mozgó helyzetben is képes sebességmérésre, telepítést?l függ?en a járm? el?tt és mögött egyaránt, és mindemellett közúti közlekedési szabálysértést elkövet? járm?, valamint a szabálysértési helyzet ill. folyamat rögzítésére is alkalmas. A szabálysértésekr?l álló és mozgó helyzetben egyaránt folyamatos felvétel készül másodpercenként általában 5 kép/másodperc gyakorisággal (max. 25 kép/másodperc).

A készülékek kezelése egyszer?, mivel a mérési funkciók gyakorlatilag teljes egészében automatizáltak, számítógép által vezéreltek. A kezel? személynek – ha a berendezést nem automata üzemmódban m?ködtetik – csak rá kell irányítani a kamerát a járm?re, minden más feladatot az SCS-101A/B komputere elvégez.

Az SCS-101A ill. SCS-101B készülékek között a lényegi különbség az, hogy az SCS 101B típus képes szabálysértések rögzítésére is, illetve alaptartozék a GPS modul, amely elengedhetetlen a m?szer saját sebességének meghatározásához, és ezáltal a mozgás közbeni sebességméréshez.

Kézi üzemmódban m?ködtetve a kezel? személynek elég megcéloznia az ellen?rizni kívánt járm?vet, s a készülék automatikusan elkészíti a járm? azonosítására alkalmas fotót, ha a járm? sebessége meghaladja a beállított sebességértéket.

Automatikus üzemmódba kapcsolva a helyesen beállított SCS-101A/B „magára hagyva”, a MÉRÉSBEÁLLÍTÁS ablakban beállított paraméterek szerint automatikusan dolgozik. Ekkor a beállított SEBESSÉGHATÁR-t túllép? járm?vekr?l automatikusan készül felvétel. Az IP65 védettség? kivitel lehet?vé teszi az eszköz közutakon meglév? m?tárgyakra történ? állandó telepítését is. Ebben az üzemmódban az opcionális WLAN modul segítségével könnyen és gyorsan letölthet?ek az adatok megfelel? jogosultság esetén, a készülék mellett megállva (pl. leállósáv).

Szabálysértés rögzítési üzemmódban az SCS-101B készülék különlegessége, hogy a Pretrigger technológiának köszönhet?en a felvétel kézi elindításakor az el?z? 20 másodperc eseményei is rendelkezésre állnak, és kívánságra rögzítésre kerülnek. Például ha a kezel? személy szabálysértést észlel (tegyük fel, hogy az el?tte haladó járm? áthalad a tilos jelzésen), és csak akkor indítja el a felvételt, amikor az esemény már lezajlott, a felvételen rendelkezésre áll a szabálysértésr?l készült felvétel, az elindítást megel?z? 20 másodperct?l kezdve egészen a felvétel leállításáig.

Az SCS-101A/B egy por- és id?járási viszontagságoknak ellenálló fémdobozba van szerelve. A csatlakozók a doboz aljára vannak kivezetve. A készülék szabályozó egységei – különös tekintettel a mérés hitelességét befolyásoló elemekre – hozzá nem férhet? módon vannak elhelyezve. Az OMH hitelesítést igazoló plombája megbontása nélkül ezekhez lehetetlen hozzáférni.

Paraméterek

A készülékek sebességmérési tartománya 0–320 km/h, pontossága: ±2 km/h. A mérési távolság 0–1000 m, ±0,15 m pontossággal.

A készülék –5°C … +45°C tartományban m?köd?képes. Fixen telepített, LCD nélküli kivitelben a m?ködési h?mérséklet tartomány: –25 °C … +60°C.

Adattárolás

A készülék a mért adatokat és a készített fényképeket saját háttértárolójában rögzíti egy speciális JPEG kép formájában. A kép azért speciális, mert a készített fotón (amelyen a rendszám olvasható) eltárolja a következ? adatokat is:

A készülék a mérésekr?l naplófile-t is készít, mely tartalmazza a mérés id?pontját, a helyszínt, a mérési eredményt, és a mérést végz? személy adatait és egy egyedi ellen?rz? kódot. Ez a naplófile a mérési adatoktól teljesen függetlenül készül, és azokkal ellentétben csak speciális jogosultsággal törölhet?.

A mérési eredmények és a rögzített képek archiválása illetve adatfeldolgozása céljából egy USB felület? háttértároló eszközt kell az SCS-101A/B készülékhez csatlakoztatni.

A szoftver egy speciális védelmi elemet tartalmaz, mely az adatok illetéktelen személy általi törlését vagy véletlen adatvesztést megakadályozza (pl. a PenDrive meghibásodása vagy elvesztése). A mér?készülékr?l a mérési eredmények ill. a fényképek törlése csak a feldolgozást végz? számítógépre kerülést követ?en történhet meg.

A mentést követ?en az adatok a mér?készüléken és a PenDrive-on is megtalálhatóak. Miután átmásolták azokat a feldolgozást végz? számítógépre, egy hamisíthatatlan, törlést engedélyez? információ kerül visszaírásra a PenDrive-ra, melyet visszahelyezve a mér?készülékbe az átmentett adatok és képek törlése automatikusan, beavatkozás nélkül megtörténik.

A készülék alaptartozéka 1 db 256 MB-os PenDrive, de természetesen ezen kívül is bármilyen PenDrive használható.

Tápellátás

A készülék tartozéka egy 12 V-os tápegység (egy zselés, gondozásmentes akkumulátor), valamint egy automata tölt?. Egy feltöltés legalább 8 óra üzemid?t biztosít. Autóba szerelve szivargyújtón keresztül is üzemeltethet?.

Főoldal Termékek Szolgáltatások Jármű eredetiségvizsgálat Alapítvány Partnereink Elérhetőség Sitemap